Noticies
jul 2016
mòduls constructius Smartliving
Estem col.laborant amb Smartliving en construir de forma mes àgil i ordenada la forma tradicional amb moduls espaials r...
jul 2016
naus de gran llum
Arumi aplica la tecnología de postesat i encofrats acoplables per fabricar elements de gran llum de manera agil i senci...
Març- 2017
Arumi construeix per millor
Arumi construeix a Cadarache (França) una central nuclear de fusió. Elements prefabricats amb un repte especial, adap...
ARUMI S.L. Prefabricats de formigó

          ARUMI S.L. es considera una empresa del sector de la construcció especialitzada en la solució de projectes amb l´ajut bàsic dels sistemes de prefabricació amb formigó armat i/o tesat. Situant a la seva màxima expressió aquest modern sistema constructiu em creat tota una gama de productes i solucions que ens permeten abarcar un gran ventall de tipologies de obres.

          Un important alhora que individualitzat servei tècnic que complementa una notable capacitat de producció i de instalació en obra dels nostres productes ens converteix en una empresa capdavantera en el nostre mercat.

          Actualment disposem de la fabrica principal i la seu social a Vic però també disposem de 3 centres adicionals de fabricacio i/o serveis a Torelló, Olost i Taradell. La ubicació i la totalitat de la gestió es realitza integrament a la comarca de Osona essent un valor important del sector en la mateixa.

         Els serveis tècnics de ARUMI tant per la seva qualificació com per la seva professionalitat, així com la important estructura pròpia en desenvolupament de encofrats, sistemes de fixació i accesoris de fabricaciío i muntatge donen una autosuficiencia projectual que permet afrontar qualsevol repte amb garanties de èxit i de satisfacció del client.

           La nostre filosofia i el nostre esperit es basen en un equip humà molt preparat que preten atendre individualitzadament al tècnic i/o client que projecte o construeix. Una construcció es una obra que perviu i que defineix espais i vivències que superen el seu pròpi ambit físic i en aquest sentit una obra es basicament "Una idea", un concepte al que nosaltres em de ajudar a donar forma però al que sota cap concepte podem traïr i encara menys arrancar-ne la essència

          La present web pretent d´una banda donar un imatge fidel tan de la tipologia de construcció que la nostra empresa pot realitzar així com una pinzellada de la nostra capacitat de producció ja que la totalitat de obres mostrades s´han fabricat i instal.lat en obra practicament en el 100% amb mitjans propis de ARUMI.

           Però també es preten que el tècnic trobi un important suport de disseny tant de detall constructiu com de dimensionat estructural que li permeti avançar en el desenvolupament de les seves idees amb el suport de un sistema constructiu tan potent com la utilizació de elements prefabricats de formgó. La introducció de tota una sèrie de arxius "pdf" desplegables per a cada apartat concret permet que es pugui disposar de practicament de tota la informació per encarar qualsevol tipologia de projecte.