ARUMI 1955-????

          Els origens de la nostra empresa els trobem a principis de la dècada dels 50 quan el fundador,D.: JULIA ARUMI I SAYRACH amb un garbuitg de inquietuts i amb mes il.lusió que mitjans va engegar un projecte brillant que ha portat a la empresa que ara tots disfrutem. Sense un suport econòmic propi, inician una empresa realment de 0, es quan ens adonem que el mèrit principal de una empresa el devem totalment al fundador. La persona que del no res va crerar la espurna que encen la flama per esdevenir un foc viu i càlid que tons ventem i acaronem perque mai s´apagui.

           Com tota empresa de llarga vida com la nostra, han estat molts els entrebancs, i malgrat que en algunes ocasions es va haver de recorrer a socis capitalistes aliens a la familia, ja desde fa mes de 40 anys la empresa està totalment en mans de la família i en té el total poder econòmic i operatiu.

            A principis dels 70 i fruit de una societat formada per tècnics i dissenyadors de primer ordre nacional i poders econòmics de gran força van portar a ARUMI S.L. a crear un sistema de producció en cadena de tota una serie de elements prefabricats de seccions en làmines de una complexitat tècnica  i productiva sense precedents en la època. La empresa es va convertir en pionera estatal de la aplicació de sistemes de control de qualitat i de producció i en aplicació del mètodes mes avançats per garantir la qualitat total de producte final.

          La constant voluntat innovadora i l´esforç necesari per atendre les demandes de un mercat creixent va convertir a ARUMI S.L en una de les primeres empreses nacionals en aplicar els sistemes de pretensat en la producció de bigueta continua, situant-se en la època en una de les principals productores del innovador producte.

          La mort sobtada del fundador quan tan sols tenia 56 anys va desencadenar tota una sèrie de succesos que varen fer que el normal procés de successió en la direcció de la empresa es precipités de forma ràpida i que els fills joves i inexperts haguessin de prendre el control sobtadament. La coincidencia del relleu generacional amb la crisis del finals dels 70 va fer que la empresa hagues de soportar una sotregada especialment forta per sortir-ne amb gran esforç i voluntat.

          La BARCELONA-92 Olimpica va suposar per a ARUMI S.L. el gran repte que un cop superat va catapultar-la al nivell de les empreses pioneres del sector i que va consolidar a la nova generació de dirigents  demostran la seva capacitat de gestió i obrin tot un nou ventall de productes i activitat economica que son els que en la actualitat defineixen l´eix central de la empresa.

          Actualment ARUMI  més que una empresa es un SEGELL de QUALITAT propi que es reconegut en el mercat per la seva serietat, qualitat i compromís amb el client a tot nivell.  ARUMI ha consolidat la seva activitat, ha creat nous centre de producció,ha evolucionat amb serveis paral.lels de desenvolupament de sistemes i sobretot ha perfeccionat els mecanisme deservei al client perque el resultat sigui òptim.

           Per tot això i amb mes de 55 anys de antiguetat afrontem el futur amb renovades il.lusions i amb justificades esperançes d´exit que no poden donar res mes que millores per a la empresa i per la societat en general